Ανακοινώθηκαν στις 24 Ιουνίου 2016, οι καταστάσεις Δεκτών – Απορριπτέων Υποψηφίων
ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημ. Έτους 2016-2017, καθώς και το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων
(ΠΚΕ) κατά σχολή.
Για τη Σ.Σ.Α.Σ., μπορειτε να αντρέξετε για πληροφορίες, στις παρακάτω διευθύνσεις :

Περισσότερες λεπτομέρειες για την  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου