Δ.ΦΛΩΡΟΣ : Και κάπως έτσι αθόρυβα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη λαπαροσκοπική

χολοκυστεκτομή μίας τομής (single incision laparoscopic cholecystectomy) στο 401.

 

Ένα μεγάλο μπράβο, στον Γενικό Χειρουργό Δημήτρη Φλώρο και την ομάδα του!

===================================================================

Leave a Comment