EAAS16

EAAS16

EAAS20162

…για την υιοθέτηση τους προς τα κόμματα του Ελληνικου Κοινοβουλίου, της προτάσεώς , για 
την μη κατάργηση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, της Σ.Σ.Α.Σ. και της Σ.Α.Ν. 
(Παρακάτω & το εκδοθέν Δελτίο Τύπου, απο την προχθεσινή επίσκεψή τους στο κόμμα της Αξκης Αντιπολ.) 
Ε.Α.Α.Σ. : Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι την 15η Ιουνίου 2016 έλαβε χώρα συνάντηση του Τομέα Άμυνας της
Νέας Δημοκρατίας με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ. κατόπιν αιτήματος της ΝΔ και της

ομόφωνης αποδοχής του από το Δ.Σ. της Ενώσεως. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα
μας με την παρουσία της πλειοψηφίας (10 από 11) των Μελών του Δ.Σ., ενώ από την πλευρά του
Τομέα Άμυνας/ΝΔ ήταν ο επικεφαλής τομεάρχης Βουλευτής Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης |
(τ. ΥΦΕΘΑ) με τους συνεργάτες του Υπτγο ε.α. Αθανάσιο Κυριακόπουλο και Σχη (Ο) ε.α. Ιωάννη Κοτσαρίδη.
Η συνάντηση άρχισε με καλωσόρισμα και μικρή εισαγωγή από τον Πρόεδρο. Ακολούθως έγινε μια πλήρης
ενημέρωση για την Ε.Α.Α.Σ. και τα Παραρτήματά της, (Φύση –Σκοποί, Μέλη, Οργάνωση – Διάρθρωση,
Διοίκηση και Λειτουργία, Αρμοδιότητες του Προέδρου – Αντιπροέδρου – Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομικά
και Διάφορα) όπου επισημάνθηκε ο θεσμικός (διττός) ρόλος της Ε.Α.Α.Σ. και η ανάγκη ισχυροποίησης αυτού.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η συμμετοχή της σε όλα τα θέματα που αφορούν τα Μέλη
της και εν γένει τα Στελέχη των Ε.Δ. Για τα ειδικά θέματα της Ε.Α.Α.Σ. τονίστηκε ξανά η συνέχιση των
ΕΑΑ ως ΝΠΔΔ υπό το ΥΠΕΘΑ με αναμόρφωση του ιδρυτικού νόμου αυτών και αναλύθηκε η ρεαλιστική
απαίτηση διάθεσης προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία της.
 Αναλύθηκαν τρέχοντα θέματα και οι Θέσεις –προτάσεις της Ε.Α.Α.Σ. όπως επιγραμματικά εμφαίνονται παρακάτω:
 • Μη ένταξη των Ε.Δ. στον ΕΦΚΑ, αλλά παραμονή στο Δημόσιο με συνέχιση εξάρτησης της σύνταξης των ε.α.
Στελεχών από το ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ των ε.ε. Στελεχών των Ε.Δ. (Παρομοίως για τα Ταμεία των Ε.Δ.).
Απένταξη των μερισμάτων από τον συνυπολογισμό των μερισμάτων στη μηνιαία σύνταξη.
 
• Ταυτοποίηση στο νέο ασφαλιστικό των 35/35ων στα 42/42α με αποκατάσταση μισθών και συντάξεων στα
επίπεδα Ιουλίου 2012 (πλήρη εφαρμογή αποφάσεων ΣτΕ). Επανυπολογισμός των συντάξεων με αντιστοιχία μισθού
εξόδου απ’ την Υπηρεσία και συντάξιμων ετών, χωρίς ρήτρες ηλικίας αποχώρησης.
 
• Εξάλειψη των μειώσεων λόγω ηλικιακών κριτηρίων που επεβλήθησαν στους αποστρατευθέντες με αίτησή τους|
ενωρίτερον βάσει νόμου.
 
• Άρση της μείωσης του 60% επί των συντάξιμων αποδοχών για εργασία μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου.
 
• Επιδίωξη “ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ” της Στρκης Δικαιοσύνης, της ΣΣΑΣ κα της ΣΣΑΝ.
 
• Ενεργοποίηση του ψηφισθέντος από το 2014 ΕΤΕΘΑ, αντί της προτεινόμενης Υπηρεσίας “Στρατιωτικού” ΤΑΙΠΕΔ του
προς ψήφιση ν/σ του ΥΠΕΘΑ και υλοποίηση των υποβαλλομένων με διαβούλευση προτάσεων της Ε.Α.Α.Σ. επί του εν λόγω ν/σ.
 
• Υποστήριξη ίδρυσης ενιαίου πυλώνα ασφάλισης Ε.Δ. & Σ.Α. στο Δημόσιο με ενοποίηση όλων των Ταμείων υπό οδηγό το
ΜΤΣ, έως την ορισθείσα προθεσμία ένταξης στον ΕΦΚΑ της 1ης Ιουλ. 2016.
 
• Αποκατάσταση των οικονομικών αποθεματικών των ταμείων λόγω PSI.
 
• Διάφορα θέματα ΜΤΣ –ΕΚΟΕΜΣ (με ειδική μνεία στην υπόθεση “PICAR”), ΝΙΜΤΣ και ΑΟΟΑ (πρόγραμμα Πικερμίου).
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης γινόταν συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων επί των διαφόρων τεθέντων θεμάτων.
Παράλληλα τονίστηκαν τα σημεία όπου υπήρχε εμφανής ενέργεια ή παράλειψη αυτής από το κόμμα της ΝΔ στο παρελθόν
εις βάρος των Στελεχών των Ε.Δ.. Η συνάντηση έκλεισε με την καθιερωμένη ανταλλαγή ευχών και την επιθυμία συνέχισης της
επικοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των θεμάτων της Ε.Α.Α.Σ. και των μελών της.
 
Επισημαίνουμε στα Μέλη μας ότι είναι η πρώτη φορά που προσέρχεται τομέας άμυνας πολιτικού φορέα στην Ε.Α.Α.Σ. για αυτή τη
μορφή συνάντησης και αυτό θα συνεχιστεί για οποιοδήποτε πολιτικό φορέα το επιθυμεί. Αγωνιζόμαστε με μοναδικό γνώμονα το
καλύτερο για το συνάδελφο και τη ρεαλιστική συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων για τα θέματα που μας απασχολούν.
 
Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Leave a Comment