-Το θέμα της διπλης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αφορά στους εν ενεργεία συναδέλφους αφου σύμφωνα

με τις διατάξεις του νέου νομου 4387(και εν αναμονη της οικείας εγκυκλίου αφου το καθεστως το δικό μας είναι

πολύ ιδόμορφο και δεν ήταν εως σημερα υποχρεωτική η εγγραφή στο ΤΣΑΥ, για τους εν ενεργεία συναδέλφους)

προβλέπεται :”..Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει

βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,

υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.,

καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές…”
Παρά ταυτα, υπάρχουν διέξοδοι απο το πρόβλημα με όσα γνωρίζουμε και ακουσαμε και προχθές περί της

συστασεως ΙΚΕ και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιων σε αυτή, ακόμα και ως μετοχος ή τη δυνατότητα καταβολής

της ελάχιστης μηναίας ασφαλιστικής εισφοράς.  
-Για τον υπολογισμό του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος , αναφορικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών,

δεν θα λαμβάνεται υπόψιν (στις διπλες εισφορές), το ύψος των μισθων ή συντάξεων.
-Στις κρατησεις για τις ασφαλιστικές εισφορές των δικων μας στελεχών, δεν θα πρέπει να επιβαρυνονται με τις αντιστοιχες

κρατησεις υπερ υγειονομικης περίθαλψης,πρόνοιας κλπ αφου ηδη τις πληρωνουν.
-Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%,

ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.
-Στις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, ευνοημένοι θα είναι όσοι αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν μέχρι 24.000

ευρώ την περίοδο 2017-2020 και μέχρι 13.000 ευρώ από το 2021 και μετά, όπως επίσης οι έμποροι του ΟΑΕΕ που δηλώνουν

κάτω από 19.000 ευρώ. Το κέρδος από τις μειώσεις των εισφορών αναμένεται να φτάνει έως και το 50-55% (σε απόλυτους αριθμούς

μέχρι 2.500 ευρώ περίπου).
Ακολουθεί υπόμνημα, με αναλυτικές λεπτομέρειες,  που συνετάχθη με μέριμνα του Συνδέσμου μας :

Νέο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ by A J

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου