Ν.ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ : Το 1980-1 ο Στρατηγός ε.α. Κώστας Παγουρόπουλος σε

παρέλαση στην Θεσσαλονίκη,τότε 6ετής μαθητής και Δνέας στον 3ο Λόχο

Μαθητών της Σ.Σ.Α.Σ. Δυνατές στιγμές…..

===============================================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου