Μόνο ως χιούμορ εκλαμβάνεται …..ας μας γράψουν λοιπόν & τι συμβαινει με τις “υπερωρίες”,

τα “εκτός έδρας”, τις “εφημερείες”, τα επιδόματα επικινδυνότητας, τα “βαρέα & ανθυγιεινά”

των Στρκών,τα “πλασματικά” που δεν αναγνωρίζονται”, τα 40 υποχρεωτικά έτη παραμονής,

τις “συντάξεις” των αποστράτων, την μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ….
Και για να σταματήσει εδω, ο κοινωνικός σας αυτοματισμός ιδου οι…αποδειξεις και τα”ονόματα”
από επίσημα στοιχεία της Δ.Ο.Ε.:

never008
============================ 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου