…Με ήδη 2 Διακρίσεις  στο Naval Postgraduate School : Faculty Outstanding 

International Student Award και Μέλος της Κοινότητας ΒΓΣ, δηλαδή των 

αριστούχων αποφοίτων των Business Πανεπιστημίων των ΗΠΑ.

Σε μια εβδομάδα το τελευταίο πτυχίο  και Καλή του Επιστροφή.

===============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου