ΕΦΑΠΑΞ by A J


Μερικές επισημάνσεις επί του θέματος :
γνωμοδότηση ζητήθηκε απο το Μ.Τ.Ν., για τη χρονική περίοδο από 1/7/2011 'έως 31/7/2012 (ν.3986/11)
-Καθε γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για να υιοθετηθεί από τον αιτούντα, απαιτείται αποδοχή του αρμοδίου Υπουργού
πληροφόρησή μας για το θέμα, κάνει λόγο για καταβολή του δικαιουμένου εφάπαξ απο το Ταμείο, με βαση
το τελαυταίο φύλλο διακοπής μισθοδοσίας των συναδέλφων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νδ 398/74.
Μάλιστα πολλοι απο τους συναδέλφους, προσεφυγαν δικαστικώς εις βάρος των Ταμείων-ΕΛΟΑ, για το θέμα.
==============================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου