Διαθέσιμη είναι από σήμερα 31 Μαΐου η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών

δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015,

καθώς άνοιξε στο Taxisnet η σχετική εφαρμογή.Αυτό απλά σημαίνει πως μισθωτοί,

συνταξιούχοι και επαγγελματίες δύνανται πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω

διαδικτύου εκπρόθεσμες συμπληρωματικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας

εισοδήματος οικονομικού έτους 2015,εφόσον και οι αρχικές τους δηλώσεις είχαν

υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την πρακτική που υιοθέτησε πέρυσι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,

όλεςοι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ανεξάρτητα από τις μεταβολές

που θα δηλώνονται σε αυτές θα εκκαθαρίζονται άμεσα.

Η φορολογική διοίκηση θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε ύστερη φάση και ανάλογα με το

αντικείμενο της τροποποιητικής δήλωσης,ήτοι εάν αυτή οδηγεί σε μείωση δηλούμενου εισοδήματος ή σε ανάκληση τεκμηρίων

ή πρόκειται για τροποποιητικές δηλώσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί αυτοέλεγχος κατά την αρχική υποβολή.

====================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου