Πολύ δύσκολη, αλλά επιτυχημένη επέμβαση στο Ν.Ν.Α.

Θ.ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ : Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία μία από τις πλέον δύσκολες και επικίνδυνες επεμβάσεις λόγω τόσο της ανατομικής θέσης(βάση του κρανίου, εξαιρετικά δύσκολη προσπέλαση) όσο και του εξαιρετικά σημαντικού οργάνου για την επιβίωση του ατόμου(Ενδοκρινής αδένας της Υποφύσεως). Χρησιμοποιήθηκε η πλέον σύγχρονη τεχνική και η αντίστοιχη τεχνολογική υποδομή της Ελάχιστα Ενδοσκοπικής Επεμβατικής χειρουργικής των μικρών οπών,…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Τροποποιητική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς ή συντάξεις

Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1088/17.4.2015, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1132/25.6.2015, αναφορικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λόγω αναδρομικών μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More