404

404
<<Υπηρεσίες υγείας για το προσωπικό των Ε Δ στην περιοχή της Λάρισας και Ιατρικές

υπηρεσίες για Στρατιωτικούς και τα μέλη των οικογενειών τους στην Λάρισα.>>
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ :θα ήθελα να εξάρω-ευχαριστήσω το 404 ΓΣΝΛ,το Ιατρικό

και Νοσηλευτικό Προσωπικό καθώς και Οδοντιατρικό-και το Φαρμακευτικό τμήμα, που ενώ ,

η προσέλευση των ασθενών-πελατών πολλαπλασιάστηκε επικίνδυνα ,δείχνουν μεγάλη αυταπάρνηση

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και με αμοιβές ,ας ΜΗΝ μιλήσουμε καλύτερα.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ–ΗΡΩΕΣ !!!!
========================================================================== 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου