eifor

eifor
Στην παράγραφο 13 του άρθρου 38 του νέου ασφαλιστικού νόμου, αναφέρεται έκπτωση 50% σε όσους συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης,

ενω παράλληλα στο νέο ασφαλιστικό γίνεται αναφορά στις νέες ασφαλιστικές εισφορές που θα κληθουν να πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι,

που θα είναι συναφείς με τα εισοδήματα τους. Και εύλογα πάρα πολλοί συνάδελφοι εν ενεργεία (ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ)και εν αποστρατεία,

αναρωτιούνται για τις επιλογές που έχουν…
Παραθέτουμε λοιπόν κάποιες παραμέτρους, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν, ως προς τη λήψη της τελικής αποφάσεως.
Α. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
-Κατ αρχάς ουδείς ανασφάλιστος συνταξιούχος, δεν μπορεί να εργάζεται
-Όντως, η επίμαχη παράγραφος 13 του άρθρου 38 του ν.4387/2016,είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση, αλλά φυσικά μόνο για όσους έχουν συμπληρώσει

πάνω από 40 έτη ασφάλισης (ως ελάχιστο αντίβαρο , στο μέτρο του -60% , για όσους δηλώσουν εργασία ως απόστρατοι), από τούδε και στο εξής.
-Με την ανωτέρω ρύθμιση, καταθέτουμε αίτηση στον ασφαλιστικό φορέα που ανήκουμε (πρώην ΤΣΑΥ νυν ΕΦΚΑ…), με την οποία αιτούμεθα ,

λόγω συμπλήρωσης 40 συναπτών(?) ετών ασφάλισης, να πληρώνουμε τις μισές αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
– Αυτονόητο είναι πως, όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη αμιγώς στο ΤΣΑΥ, θα υπαχθούν στο -50% (με την προοπτική πως δεν θα προσβλέπουν

σε προσαύξηση (!) της σύνταξης τους, από τον χρόνο αυτό και εντευθεν) και διερευνητέο , πως θα αντιδράσει ο φορέας, εάν υφίστανται 40 έτη

ασφάλισης ΜΟΝΟ στο Δημόσιο.
-Επίσης ένα άλλο ερώτημα που γεννάται, είναι, τι σκοπεύουν να πράξουν με όσους έχουν συμπληρώσει μεικτώς , δλδ ασφάλιση Δημοσίου και ΤΣΑΥ

ή Ταμ.Νομικων κλπ, τα 40 αυτά έτη (βέβαια δεν έχουμε να χάσουμε κάτι , με το να καταθέσουμε την αίτηση, έως την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου)
Β.ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΤΣΑΥ) ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
-Επειδή στον ανωτέρω νόμο, ψηφίστηκαν και αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, καλό θα είναι να αρχίσουν πάλι, οι λογιστικοί επαναπροσδιορισμοί

των εισφορών(ατομικά για τον καθένα) αφού πλέον θα υπολογίζονται επί του δηλωθέντος εισοδήματος .
-Στο πλαίσιο αυτό, καλό θα είναι να υπενθυμίσουμε τις ισχύουσες διατάξεις της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες, όποιος συνταξιούχος

επιθυμεί να εργαστεί και το δηλώσει ως νέος (εργαζόμενος) ασφαλισμένος, θα κληθεί να πληρώσει επαυξημένες τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές,

κατά 50%
-Επίσης με τον νόμο 4387/2016, οι “νέοι” εργαζόμενοι συνταξιούχοι (αυτοί δλδ, που θα δηλώσουν εργασία μετά τη δημοσίευσή του) θα υποστούν,

μειώσεις στη σύνταξη(ανεξαρτήτως ηλικίας, ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη, συνολικού ετησίου εισοδήματος, πολυτεκνίας ή ωρών εργασίας) κατά 60%,

επί του συνόλου των συνταξίμων αποδοχών τους(κύρια σύνταξη plus επικουρικές).
-Για τους “παλαιούς” συνταξιούχους εργαζομένους (με δήλωση εργασίας στο ΓΛΚ , εως 12/5/2016), μια επίμαχη υποπαράγραφος που μπήκε ως προσθήκη

της τελευταίας στιγμής, αφήνει κάποια “ψήγματα” δυσερμηνειών και για αυτόν τον λόγο ζητήσαμε, ως Σύνδεσμος, από το Γ.Λ.Κ. και τα κάμματα του κοινοβουλίου,

περαιτέρω επεξηγήσεις (αναμένεται και κατάθεση ερώτησης στη Βουλή των Ελλήνων).
Υ.Γ. ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΣ (ΤΣΑΥ) :

Με την υπο ίδρυση και λειτουργία του νέου ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το ν. 4387/2016 και αφού οι ασφαλιστικές εισφορες θα
πληρώνονται σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημα που θα δηλώνεται από τους ασφαλισμένους, πλέον ΟΛΟΙ οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί Ιατροί που λειτουργούν
παράλληλα και ιδιωτικό ιατρείο και δηλώνουν το εισόδημά τους, θα είναι και ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ (τέως) και δεν θα κληθούν να πληρώνουν έξτρα
ασφαλιστικές εισφορές (δεν θα τύχουν βέβαια στο μέλλον κάποιας δευτερης συμπληρωματικής σύνταξης).Χρήζει περαιτέρω διερέυνησης βέβαια, το τι θα γινει
με τις εισφορές των παλαιων (έως και σημερα) ασφαλισμένων στο ΤΣΑΥ , που θα δικαιούντο συμπληρωματική σύνταξη, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού τους καθεστώτος.

Γ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
========================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου