Με 2η συνεχόμενη απόφαση του ΣΤΕ οι αγώνες των φορέων των Στρατιωτικών και των Ενώσεων που μας εκπροσωπούν δικαιώθηκαν. 
Μια απόφαση,που εμμένει στις αρχικές του αποφάσεις για επαναφορά των αποδοχών των στελεχών των ΕΔ & ΣΑ (εν ενεργεία
και εν αποστρατεία) στα επιπεδα του Αυγούστου του 2012.Ο νόμος 4307/2014 είχε έρθει σε συνέχεια της αρχικής απόφασης

του ΣτΕ, βάσει της οποίας είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές μας και είχε ζητηθεί να επανέλθουν

αυτές στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012.Ακόμα και με αυτό τον νόμο πάντως, τεκμηριωθηκε στο ΣτΕ, πως οι αποδοχές,

τα επιδόματα και οι συντάξεις των Στρατιωτικών διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επιπεδα, ακόμα και απο το 50% που

προέβλεπε ο 4307/14.
Σήμερα, η Ολομέλεια με εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή, έκρινε ότι τόσο ο νόμος 4307/2014 (άρθρο 86)

όσο και η επίμαχ από 17.11.2014 υπουργική απόφαση που επανέφερε κατά 50% τις αποδοχές τους στο προ του Αυγούστου 2012

καθεστώς είναι αντισυνταγματική, καθώς προσκρούει στα άρθρα 95, 45, 29 και 23 του Συντάγματος. Κρίθηκαν αντισυνταγματικές

καθώς η Πολιτεία προσαρμόστηκε πλημμελώς στις προηγούμενες αποφάσεις του 2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ (2192-2196/2014)

και δεν εφάρμοσε στη συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών.

Επιπρόσθετα κρίθηκε ότι οι αποδοχές των Σταρτιωτικών πρέπει να φτάσουν(και για το μέλλον φυσικά και το νεο μισθολόγιο π

που θα εκδοθεί απο το Υπουργειο) στα προ της 1ης Αυγούστου 2012 μισθολογικά επίπεδα.
Διευκρινίζεται ωστόσο πως οι σημερινές αποφάσεις του ΣτΕ καταλαμβάνουν όσους Στρατιωτικούς προσέφυγαν ή σκοπευουν να

προσφυγουν στο άμεσο μέλλον και θα έχει καθολικό χαραχτήρα, μόνο εαν, ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση απο τη Δημόσια Διοίκηση,

συμμόρφωσης με τη νέα απόφαση του ΣτΕ.
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (οικονομικός και νομικός σύμβουλος

ειναι ΣΑΣΙΤΗΣ του Συνδέσμου μας !!!!), το συντονιστικό συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Αστυνομικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού

Σώματος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, μεμονωμένοι στρατιωτικοί, κ.ά.

==================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου