Μετά μεγάλης μας εκπλήξεως και υπέρμετρης καθυστερήσεως, ενημερωθήκαμε πως, στο άρθρο 20 
του νέου ασφαλιστικού, έτσι όπως ειναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής (και το οποίο έχει 
αλλάξει πολλές φορές έως σήμερα) προστέθηκε μια υποπαράγραφος στην 1η παραγραφο, που μνημονεύει
παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο, προφανώς, με σκοπό να καταδείξει την εξαίρεση των συνταξιούχων που
ηδη εργάζονται , αλλά :
-Το άρθρο 36 του ν.2676/99, που αναγράφεται δεν είναι το ορθον. Το άρθρο που αναφερεται στην εργασία
των συνταξιούχων στο συγκεκριμένο νόμο, είναι το 63 (αναριθμητισμός?)
-Ο νομος 3863/2010 που αναγράφεται αφορά αποκλειστικά στους εργαζόμενους συνταξιούχους του
ιδιωτικού τομέα.  
-Ο αντίστοιχος νόμος για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και κατ επέκταση και για  τους αποστράτους,
ειναι ο 3865/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4151/2013(άρθρο 4).
-Η επόμενη παράγραφος (7) του συγκεκριμένου άρθρου, προφανως επειδή παρέμεινε αναλλοίωτη, από την πρωτη της

μορφή, δεν ξεδιαλύνει περισσότερο την ερμηνεία….Παρακάτω η προγενέστερη μορφη των παραγράφων: 
   prin
Ευελπιστούμε πως η αρμοδια Διεύθυνση τιου ΓΛΚ, που θα επιληφθεί του θέματος και θα εκδώσει την οικεία
ερμηνευτική εγκύκλιο, θα λάβει σοβαρά υπόψιν της, τις ανωτέρω αιτιάσεις και θα προβεί στην ορθή ερμηνεία (σύμφωνα
και με την οικεία αιτιολογική έκθεση καθώς και 
καταγραφή μέσω αυτης, των σωστών, κατευθυντηρίων οδηγιών.
Γ,ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
====================================================================== 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου