ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7) Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προυποθέσεις: 1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF – XChange Viewer.3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

ΟΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγης εδω.Μολονότι ο θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής αποτελεί, για σημαντική μερίδα της θεωρίας, ένα είδος νομικού «δεινοσαύρου»[1], το ενδιαφέρον για το καθεστώς και τη λειτουργία της αναβίωσε πρόσφατα στα πλαίσια της συζήτησης που διεξάγεται, σε πολλές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δικαστικής προστασίας[2].…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More