Την Μ. Τετάρτη , στην ΛΑΦ Καβάλας με ένα “δικό μας μαθητή” στους βραβευθέντες .

=================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου