ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ :ΕΑΑΑ-Σ.Α.Σ.Ι.-ΕΣΜΑ-ΣΑ/ΣΣΑΣ-ΣΑ/ΣΤΥΑ-ΣΑΣΥΔΑ-

ΣΑΙΡ-ΠΑΣΥΒΕΤΑ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑ/ΣΣΑΣ, Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΑ/ΣΣΑΣ, Ν.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. 

==================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου