...απο τους αρμοδίους φορείς της Βουλής, να συμμετέχει στις Επιτροπές , όταν συζητούνται θέματα 

οικονομικά και θέματα Εθνικής Άμυνας, που αφορούν στους αποστράτους.

==============================

 

 

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment