Πίνακας Τροποποιούμενων Και Καταργούμενων Διατάξεων by A J

 

Στις σελίδες 127-131, εμφανίζονται οι "μνημονιακές" κρατήσεις των νόμων 3865/10,4002/11,

4024/11,4051/12,4093/12(υποπαράγραφος Β4 της παραγ.Β του άρθρου πρώτου)

 

====================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου