Ο Σύνδεσμός μας προτίθεται να  υποβάλλει  γραπτό υπόμνημα, το οποίο μεταξύ άλλων θα τονίζει :

-Την αναγκαιότητα παραμονής του συνταξιοδοτικού των Στρατιωτικών (κατά την ευρεία έννοια του ν.2084/92) στο Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.), εναρμονιζόμενο με τις οικείες αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων

της χώρας  και τις γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98 παρ.1

εδ.ε’ του Συντάγματος,πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68 & ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993).

-Επειδή υφίσταται εκκρεμότητα συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης με τις αποφάσεις δικαίωσης του Στε &
όσον αφορά στο υπόλοιπο 50% των αποδοχών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών που τους οφείλονται,με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, αφενός απεμπλέκονται οι αποδοχές των εν ενεργεία με τους αποστράτους (έως τωρα οι μειώσεις στις αποδοχές των ε.ε. “συμπαρέσυραν” στο σύνολο τους αυτές των ε.α. (και μάλιστα με αναδρομικότητα)και αφετέρου δημιουργεί νέο κύκλο νομικών διεκδικήσεων με δεδομένο τον ισχυρισμό της Δημόσιας Διοικησης, περί ουσιαστικής κατάργησης πλέον, των “μνημονιακών νόμων”, αναφορικά με τους επανυπολογισμού των συντάξεων των Στρατιωτικών (για τις αντίστοιχες “μνημονιακές” μειώσεις, κρατήσεις καμμία μνεία-αναφορά στο νέο σ/ν)

-Θα δημιουργηθούν δυστυχώς εν είδει άδικης τιμωρίας, δυο ταχυτήτων Στρατιωτικοί: οι παλιοί και οι νέοι συνταξιούχοι, που θα οδηγηθούν στο κρεβάτι του προκρούστη (για μια ακόμη φορά)βλέποντας τόσο τις συνταξιοδοτικές τους αποδοχές αλλά και το εφάπαξ βοήθημα να συρρικνώνονται, ακόμη και σε σχέση με τα αντίστοιχα των συναδέλφων τους που αποστρατεύθηκαν νωρίτερα.

-Λόγω του γεγονότος πως η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Στρατιωτικών, αποστρατεύονται με “ευθύνη” της Υπηρεσίας και ουσιαστικά άνευ υπαιτιότητάς τους, δεν γίνεται κατανοητή η συμπληρωματικά από τη Δημόσια Διοίκηση επέκταση της “ποινής” τους, με επιπλέον μέτρα απομειώσεως των ελαχίστων πλέον συνταξίμων απολαβών τους (ως επιστροφη φυσικά των επι δεκαετιών καταβαλλόμενων ασφαλιστικών τους εισφορών) τη στιγμή που εφόσον παρέμεναν στις Ε.Δ. και σύμφωνα με το υφιστάμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς, εξαντλούσαν τη 40ετία, θα επιβάρυναν πολύ περισσότερο το Δημόσιο.

-Οι εν ενεργεία συνάδελφοι εκτός απο το γεγονός πως θα κληθούν να σηκώσουν δυσανάλογα τα βάρη, θα προβληματισθούν έντονα & με τις διατάξεις του νόμου (ισχύς των πάντων μετά τη δημοσίευσή του),για λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας , με δεδομένα όπως της αυξήσεως των ποσών για την αναγνώριση ετών εκστρατείας(τη στιγμή που στο ασφαλιστικό υστερούν στα έτη αναγνώρισης συνταξίμου χρόνου, έναντι όλων των υπολοίπων εργασιακών ομάδων), των εισφορών,της προοπτικής των επιδομάτων επικινδυνότητας, της 3ετίας των ετων Κονδύλη κλπ κλπ

-Ακατανόητη είναι επίσης η νομοθέτηση έως σήμερα, όλων των διατάξεων που αφορούσαν απόστρατα στελέχη των Ε.Δ.,με αναδρομική ισχύ και ενίοτε με ηλικιακά-φωτογραφικά κριτήρια, με δεδομένη την ιδιομορφία του λειτουργήματος των Στρατιωτικών και πως για την λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων στη ζωή-καριέρα τους, ελαμβάνοντο υπόψιν και πολύ σοβαρά, οι επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
-Απόσυρση και μάλιστα άμεση,επιτάσσει η κοινη και ανθρώπινη λογική, για το επίμαχο άρθρο για τις συντάξεις χηρείας (κάτω των 52, 3 χρονια κλπ), που ουσιαστικά βάλλει κατά των στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α.
-Επιπροσθέτως  και ενω δόθηκαν στο παρελθόν “μάχες” για την δίκαιη επίλυση, του εργασιακού καθεστωτος των συνταξιούχων και εξομοίωση αυτου του Δημοσίου με το αντίστοιχο του Ιδιωτικού τομέα, έρχονται οι διατάξεις του νέου σ/ν, που επαναφέρει ανισότητες και οριζόντιες μειώσεις στα
επίπεδα του 60%, που θα οδηγήσουν δυστυχώς & με μαθηματική ακριβεια σε αδήλωτη εργασία, σε μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών , αντίστοιχες μειώσεις καταβαλλόμενου Φ.Π.Α. κλπ
-Τέλος επιβάλλεται όπως στην Ολομέλεια του ΕΣΥΚΑ, συμπεριληφθεί ως μέλος εκπρόσωπος του Υ.ΕΘ.Α. αφου όπως ρητά αναφέρεται στο οικείο άρθρο η εποπτεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μοιράζεται ανάμεσα στα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη”.

===================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου