Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο του Λαζάρου το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο
πεσόντων Θεσσαλών Στρατιωτικών Υγειονομικού στο μνημείο του πάρκου Αγίου Αντωνίου
δίπλα από το 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
=========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου