Από τον εκλεκτό συνάδελφο Α.Καρασαββίδη :Για το συνταξιοδοτικό :1. Έτη Κονδύλη (3ετίας Ανθυπασπιστού)Τα έτη Κονδύλη κανονικά δεν είναι συντάξιμα, αλλά προσαυξάνουν μόνο τον αποστρατευτικό μισθολογικό βαθμό.Λογικά (;) τα έτη Κονδύλη δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως συντάξιμα έτη για τον καθορισμό του τελικού ποσοστού αναπλήρωσης.Όμως αφού οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και μετά, πως θα εφαρμόζονται πλέον τα έτη Κονδύλη;Εάν αυξάνουν το μισθό μόνο του τελευταίου μήνα, τότε ουσιαστικά αχρηστεύονται

και δεν έχουν καν λόγο ύπαρξης.
2. Διαγραφή από 1-9 μέχρι 31-12-2015
Οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από 1-9 μέχρι 31-12-2015 κανονικά εμπίπτουν στον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο 
(Ν.3865/10) και επί του παρόντος έχουν λάβει προσωρινές συντάξεις από το ΓΛΚ.Όμως ο νέος νόμος αναφέρεται μόνο σε υπολογισμό συντάξεων για αποχωρήσεις από το 2016 και μετά.

3. Προσωπική διαφορά
Σύμφωνα με το νόμο (παρ. 6.1.γ), όποιος αποχωρεί το 2016 και η σύνταξη είναι τουλάχιστον 20% μικρότερη από το 
σημερινό καθεστώς, λαμβάνει το 10% ως προσωπική διαφορά, οπότε θα έχει τελική μείωση 10%.Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που χάνει μόνο (!) 19% δεν θα πάρει καμία προσωπική διαφορά και θα χάσει όλη τη διαφορά του 19%;

4. Επανυπολογισμός παλαιών συντάξεων
Κατά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, ο νόμος αναφέρει ότι θα χρησιμοποιηθούν οι ισχύουσες συντάξιμες

αποδοχές (όχι ο μέσος όρος μετά το 2002), όμως στις υφιστάμενες Συνταξιοδοτικές Πράξεις λαμβάνεται υπόψη κατά ένα

μέρος ο τελευταίος μισθός και κατά άλλο μέρος ο μέσος όρος τελευταίας πενταετίας. Τι από τα δύο θα χρησιμοποιηθεί

τελικά για τον επανυπολογισμό;
5. Μνημονιακές μειώσεις
Η βασική ερώτηση που δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζεται στον ασφαλιστικό νόμο είναι η εξής απλή:
Θα συνεχίσουν να ισχύουν οι μνημονιακές μειώσεις για τις συντάξεις που θα υπολογιστούν με το νέο τρόπο;
Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο η κατάργηση των υφιστάμενων μειώσεων, το μόνο λογικό

συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και μετά τη διαφαινόμενη μεγάλη μείωση συντάξεων, οι μνημονιακές μειώσεις θα συνεχίσουν

να ισχύουν!
6. Ημ/νία εφαρμογής νέου τρόπου υπολογισμού
Στην παρ. 6.1.α του νόμου αναφέρεται ότι οι συντάξεις «… όσων αποχωρούν από την Υπηρεσία τους υποβάλλοντας

ταυτόχρονα και αίτηση συνταξιοδότησης … μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος …» υπολογίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα που ίσχυαν την 31-12-2014.
Όμως στο ίδιο άρθρο παρακάτω (παρ. 6.1.γ) αναφέρεται ότι «… όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του 2016 …»
 θα δικαιούνται προσωπική διαφορά. Αφού θεωρητικά όσοι αποχώρησαν / παραιτήθηκαν πριν την έκδοση του νόμου

υπάγονται στο προηγούμενο καθεστώς και άρα δικαιούνται το 100% της προσωπικής διαφοράς (δηλαδή καμία μείωση), γιατί αναφέρονται ως δικαιούχοι της μειωμένης κατά 50% προσωπικής διαφοράς;

Για το εφάπαξ βοήθημα : Ο νέος τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε μεγάλη ποσοστιαία μείωση του εφάπαξ, η οποία όμως

εφαρμόζεται σταδιακά σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Όσο περισσότερο απέχει η ημερομηνία διαγραφής από το 2015,

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση σε σχέση με όσα προέβλεπε ο προηγούμενος τρόπος υπολογισμού.

Μπακαλίστικα και εκτιμώντας ότι η μείωση του εφάπαξ σε βάθος 40ετίας θα ανέλθει περίπου στο 50% (σε σχέση με το

προηγούμενο καθεστώς), η μείωση θα είναι περίπου 1,25% ανά διανυόμενο έτος μετά το 2015, δηλαδή κάποιος που θα φύγει το 2025 θα λάβει εφάπαξ μειωμένο κατά 12,5% (2025-2015 x 1,25%) σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, ενώ κάποιος που κατετάγη το 2015 θα πάρει εφάπαξ στη 40ετία μειωμένο κατά 50% σε σχέση με τα ισχύοντα πριν το 2014.

==================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου