ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ by A J

…αναφορικά με τη διοικητική αποκατάσταση των αποστρατευθέντων Αξκων, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας και
το δικαίωμά τους να εργάζονται και να αποζημιώνονται από την εργασία τους αυτή, κατά το χρονικό διάστημα
που επήλθε δικαστικώς, η αποκατάσταση αυτή (παράνομη αποστρατεία τους). Η γνωμοδότηση εξειδικεύει και αναφέρεται και στους στρ. ιατρούς και μουσικούς, που έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και στην ενέργεια.
=========================== 

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment