Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι, ο Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής του Θεοδώρου διορίστηκε ως 
Τακτικό Μέλος στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 155/23 Μαρ 2016 ΦΕΚ 
(Τεύχος ΥΟΟΔ), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Υπτγου (Ο) ε.α. Απόστολου Παπαδόπουλου
του Δημητρίου.
Ο Σχης ε.α. Γεώργιος Μακρής είχε διοριστεί στο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ως αναπληρωματικό μέλος,
σύμφωνα με τα επικυρωμένα εκλογικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ε.Α.Α.Σ.
της 23ης Φεβ 2014 με τη Φ.959.4/5/845711/Σ.3170/24 Απρ 2014/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ (ΦΕΚ 244 ΥΟΟΔ).
Εκ της Ε.Α.Α.Σ.
 
=============================
Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου