Προς αποφυγή περαιτέρω παρερμηνειών, ας συνοψίσουμε το υ
φιστάμενο
καθεστώς αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις των
Στρατιωτικών (στελεχών Ε.Δ. & Σ.Α. σύμφωνα με το ν.2084/92)

1. Για τους αποστράτους-συνταξιούχους :

α.Στη Βεβαίωση Αποδοχών τους εμφανίζονται τα ποσά που εισέπραξαν το 2015 και συμπληρωματικά 

σε παρακάτω στήλη, εμφανίζεται και ενα ποσό, ωςΑναδρομικά 2014″ .

Παρατηρήσεις :

-Τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2015, δεν αφορουν μονο στο έτος 2014, αλλα από

το 2012 (1/8) και μετα. Άρα, το ορθόν θα ήταν στη βεβαίωση να υπήρχε αναλυτική καταγραφή κατ ετος

των ποσών αυτων, καθόσον για κάποιους ίσως υπάρξει αυξημένη φορολόγηση (μεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής, κατόπν αυξήσεως του φορολογητέου εισοδήματος για το συγκεκριμένο έτος)

-Στον οικείο κωδικό που εμφανίζονται οι φορολογητέες συντάξιμες αποδοχές, εμφανίζεται μόνο το ποσόν του 2015. Άρα, θα κληθούν όλα τα στελέχη αυτά να καταθέσουν χειρογράφως τροποποιητική  

δήλωση-εις, στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., που υπάγονται.

 2.Για τα εν ενεργεία στελέχη :

α. Στα στελέχη του Σ.Ξ. τα αναδρομικά, ενσωματώθηκαν συγκεντρωτικά στους οικείους κωδικούς (301-302)της ατομικής τους φορολογικής δήλωσης στο taxisnet. Όμως η συγκεκριμένη πρακτική, ίσως 

δημιουργήσει προβλήματα, τόσο όσον αφορά στη φορολόγησή τους εφοσον το συνολικό τους φορολογητέο εισόδημα υπερβεί τη φορολογική κλίμακα (π.χ. 30.000 ευρω), όπως και στην λήψη

 των οικογενειακών τους επιδομάτων (δήλωση Α21) που ειναι συνυφασμένη, με το ύψος του ετησίου εισοδήματος.

β. Στα στελέχη της Π.Α. από την άλλη, δεν ενσωματώθηκαν τα αναδρομικά στις βεβαιώσεις αποδοχών για το 2015 στους  κωδικούς του taxisnet αλλά λαμβάνουν μήνυμα πως ουσιαστικά οφείλουν να υποβάλλουν τροποποιητικη δήλωση στα έτη που αφορουν οιαναδρομικέςαποδοχές (με μεταβασηστις αρμόδιες ΔΟΥ).

3.Για το θέμα των προστίμων και το έτος που αυτά που επιβάλλονται :

Υφίσταται επίσημη αλληλογραφία μεταξύ φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται πως οι αντίστοιχες βεβαιώσεις για την λήψη των αναδρομικών τους, εκδόθηκαν με ημερομηνία 31-12-2015 !!!. 

Για αυτόν τον λόγο μάλιστα, συνάντησαν και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικων κ.Αλεξιαδη, ο οποίος δεσμεύτηκε για άμεση λύση στα υφιστάμενα προβληματα. Λεπτομέρειες εδω. 

Για την οριστική επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, εκτιμούμε πως πρέπει να υλοποιηθούν οι προτάσεις του εγγράφουτης ΕΣΠΕΘ, προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Για αυτόν τον λόγο , θα συνιστούσαμε λίγο υπομονή και ας μην βιαστουν τα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, εαν δεν αποσαφηνισθεί πλήρως το καθεστως υποβολής τους και ίσως αποφύγουν περαιτέρω

ταλαιπωρίες υποβολής χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης στις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

Γ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

========================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου