Φορολογικές Δηλώσεις και Αναδρομικά

Προς αποφυγή περαιτέρω παρερμηνειών, ας συνοψίσουμε το υφιστάμενο καθεστώς αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις των Στρατιωτικών (στελεχών Ε.Δ. & Σ.Α. σύμφωνα με το ν.2084/92) 1. Για τους αποστράτους-συνταξιούχους : α.Στη Βεβαίωση Αποδοχών τους εμφανίζονται τα ποσά που εισέπραξαν το 2015 και συμπληρωματικά  σε παρακάτω στήλη, εμφανίζεται και ενα ποσό, ως “Αναδρομικά 2014″ . Παρατηρήσεις : -Τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2015, δεν αφορουν μονο στο…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών Υγειονομικού

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Σχολών Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, από 04 έως 08 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΔΙΟΜΗΔΗΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».Η ΤΑΜΣ περιέλαβε συνεκπαίδευση του Βασικού Τμήματος Ανθυπιλάρχων της Σχολής Τεθωρακισμένων και των Ανθυπολοχαγών Υγειονομικού της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού.  

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More