Λόγω του γεγονότος πως, επανήλθαν στην επικαιρότητα σενάρια-εισηγήσεις, για επανεξέταση του 

μισθολογίου των στελεχών των Ε.Δ. (και των Σ.Α. φυσικά), με πρόσχημα τον "εξορθολογισμό"

του καθεστώτος υπάρξεως διαφορετικών μισθολογικών και διοικητικών βαθμών & για να μην 

δημιουργείται πλάνη στους μη γνωρίζοντες (λέγε με κοινωνικό αυτοματισμό), θα συνιστούσαμε

 στην ηγεσία των Ε.Δ. μας, να επαναφέρει στο προσκήνιο την πρόταση-σχέδιο μισθολογίου που

είχαμε καταθέσει , για εναρμόνιση του μισθολογίου μας με το αντίστοιχο του Δημοσίου τομέα.  

Και μην μας διαφύγει επίσης το γεγονός πως η Δημόσια Διοικηση, δεν έχει συμμορφωθεί εισέτι,

με την απόφαση-διακίωση του ΣτΕ.

=============================== 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου