1. Από 21 Μαρτίου 2016, λειτουργεί Γυναικολογικό Εξωτερικό Ιατρείο στο ΝΙΜΤΣ.

  2. Το Ιατρείο εξετάζει Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10:30 έως 13:30 κατόπιν προκαθορισμένου

  3. ραντεβού, το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενη να κλείσει στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων

  4. στα τηλέφωνα :2107288367 και 2107227523. Η συνταγογράφηση στους Δικαιούχους θα γίνεται

  5. τις παραπάνω ημέρες από 09:30 έως 10:30, κατά σειρά προτεραιότητας.

  6. =============================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου