Για πρώτη φορά η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) μετά από 90 χρόνια λειτουργίας

τίμησε τους Ήρωες του 1821 στην Αθήνα την 25η Μαρτίου 2016 !!!!.

==================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου