..καθόσον στην “πανηγυρική” ημερίδα της 16ης Μαίου 2016, που συνδιοργανώνουν οι
ανωτέρω φορείς, στο Πολεμικό Μουσείο & με θέμα 
την “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ¨, ορίσθηκε ως συντονιστής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας
Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ και ως κύριος ομιλητής,
ο Γραμματέας μας, Ν.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
=========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου