…στη συντριπτική πλειοψηφία των φίλων,συναδέλφων,συνοδοιπόρων και συμπολεμιστών που

ένωσαν τις φωνές τους, μαζί μας, για τη σπουδαιότητα, στις Ε.Δ. και την πατρίδα μας, της Σ.Σ.Α.Σ.Της Σ.Σ.Α.Σ.,που την 25η Μαρτίου 2016, ήταν η πρώτη Σχολή (ΑΣΕΙεν Ελλάδι ,

που στην ίδια επέτειο παρήλασε,  σε 2 πόλεις.ταυτόχρονα…!!!!!

 

=============================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου