640

640

Τελευταία ημέρα λειτουργίας του Νοσοκομείου στις παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις.

Αρχίατροι,τότε,από δεξιά προς αριστερά: Παπαβασιλείου Β.,Μ.Σαββίδης, Κουρμπέτης Δ.,

Κατρανιάς Α., Παλασσόπουλος Σ, Ι.Παπαχρήστος

==========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου