Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 στο 404 ΓΣΝ στην Λάρισα, διεξήχθη σεμινάριο

στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού

απινιδωτή (BLS/AED), πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Αναζωογόνησης (ERC) .Το σεμινάριο παρακολούθησαν μέλη των  Ε.Δ. , των Σ.Α.,

του ΣΕΑΝ Λάρισας,της ΛΕΦΕΔ Λάρισας , της ΕΑΑΑ καθώς και μέλη εθελοντικών

οργανώσεων της πόλης.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει τόσο στα στελέχη του 404 ΓΣΝ όσο και στους εθελοντές

του Ελληνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης στην Αναζωογόνηση (RTCG) που ήρθαν από

την Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν αφιλοκερδώς στην υλοποίηση του σεμιναρίου.

Άξιοι συγχαρητηρίων  η  Ανχης (ΥΙ)  Μαρία Νταλιάνη και ο  Τχης (ΥΙ) Χαράλαμπος

Παρίσης  για την επιστημονική τους επάρκεια αλλά και τον επαγγελματισμό τους.

Τιμούν με την υπηρεσία τους τις Ε.Δ.

ΛΕΦΕΔ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου