Για πρώτη φορά στη χώρα μας, εισήχθη και εφαρμόζεται, κατ’ αποκλειστικότητα,

από την ειδικώς εξοπλισμένη μονάδα της «Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών» και τον Διευθυντή της κo Παναγιώτη Σεννή,

Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, η καινοτόμος στα ιατρικά δεδομένα, Αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση δια μικροεργαλείων, στην διαστάσεων μόλις 2cm «Κροταφογναθική Διάρθρωση».Πρόκειται για την άρθρωση που ενώνει τη βάση του Κρανίου με την κάτω Γνάθο.

Ο συνάδελφός μας (Παναγιώτης Σεννής περιγράφει στο βίντεο τη νέα αυτή μέθοδο, που

αντικαθιστά την πολύωρη δια νυστεριού “ανοιχτή” επέμβαση, ελαχιστοποιώντας πολλούς

κινδύνους αλλά και τον χρόνο νοσηλείαςεπιταχύνοντας και αισθητικάσε δυο εβδομάδες

την πλήρη αποκατάσταση της ιδιαίτερα ευαίσθητης αυτής περιοχής, με πολλά ακόμη σημαντικά

πλεονεκτήματα.

πηγή : militaire.gr

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου