ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Kύριος σκοπός της ανωτέρω πτυχιακής εργασίας, είναι να παρουσιάσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

στις Στρατιωτικές Σχολές που εκπαιδευουν Αξκους του Υγειονομικού, καθώς και το καθεστώς 

λειτουργίας, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

=============================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου