Ερώτηση στη ΒτΕλληνων by A J

Απαιτείται όντως η ίση μεταχείριση των φαρμακοποιοων ως προς τη δυνατότητα άσκησης του

επαγέλματος, τόσο όμως στην Π.Α. (καθόσον αν και προβλέπεται, δεν δίνετε η σχετική έγκριση υπηρεσιακως),όσο και στον Σ.Ξ. και στο Π.Ν. 

========================== 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου