…..όχι ως χρονική διέλευση ημερών, αλλά σαν χωρικό ''πέρασμα και εξόδου'' 

από χώρα στάσεως (κατέναντι και απέναντι) σε χώρο Αναστάσεως!! 

Kαλή Λευτεριά!!… προσωπική και συλλογική!!

=================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου