…στους αγαπητους μας συναδέλφους Μ.Ιωσηφίδη, Δ.Τσοκάνα.Ι.Ζαχαριαδη, Β.Κατέλη (νέους Ταξιάρχους μας)

& Γ.Παυλόπουλο, Α.Αρχοντακη, που αποστρατεύθηκανευδοκίμως τερματίσαντες, τη σταδιοδρομία τους.

===============================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου