…αγαπητοί μας Σασίτες συνάδελφοι Υπονάυαρχοι, (ΥΙ) Κ.Παϊβανάς &

(Ο) Χ.Παπαδόπουλος.

Ο Σύνδεσμός ΜΑΣ, τους εύχεται καλή συνέχεια στο έργο τους .

=============== 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου