. στους μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) Καλαμάτας την Παρασκευή 26/02/2016 (από Γ.Ζαχαρόπουλο).

==========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου