“Αναγεννητική Αποκατάσταση-εγχύσεις εμπλουτισμενού πλάσματος με αιμοπετάλια” Κλινικό φροντιστήριο, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΑΙΠ-
“Regenerative Rehabilitation – PRP workshop”, 14th National PRM Society Congress, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
=======================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου