Την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, πρόκειται να       πραγματοποιηθεί το 25ο

Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο, στο αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου

Αεροπορίας (251ΓΝΑ).

Η επιστημονική εκδήλωση, με τίτλο «Post Tenebras Lux – Φως μετά το σκοτάδι», έχει ως κεντρική θεματολογία τις νεότερες εξελίξεις στη στοχεύουσα διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων νόσων, ενώ θα περιλαμβάνει θέματα Αεροπορικής Ιατρικής, καθώς και ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό για το κοινό.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου