ΣΗΜ.: Φυσιολογικά  ζητείται για να ελέγχθουν εαν υπάρχουν ακομα θανόντες δικαιουχοι…..

Τωρα όμως γιατι ενεπλάκη και το θεμα της εργασιας ή της αναστολής της συντάξεως ειναι απορίας αξιον ,καθόσον ουδεμια μεταβολή επέρχεται στο μέρισμα ακόμα και εαν ο απόστρατος εργάζεται  στον ιδιωτικό τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενος ή ακόμα και στον Δημόσιο τομέα (το αναφερει ρητά και σχετική εγκυκλιος του ΓΛΚ), εκτός φυσικά εαν είναι κάτω απο το 47ο έτος της ηλικίας τους 

Στο πλαίσιο υποχρεωτικής απογραφής των μερισματούχων του ΜΤΑ (άμεσων και έμμεσων), παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε στο Ταμείο το αργότερο έως 31/05/2016, τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας.

 

Για τους μερισματούχους, οι οποίοι δεν θα έχουν υποβάλει έως την ανωτέρω ημερομηνία τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θα τεθεί θέμα διακοπής κάθε παροχής του Ταμείου προς αυτούς (μέρισμα, ΕΚΟΕΜΑ κλπ.).

·         Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής Μερισματούχου ΜΤΑ
===================

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment