27022032

27022032
Παρόντες, με τους αγαπητους συναδέλφους Χ.Κυριζάκη, Β.Κοντό, Γ.Μικρό,Γ.Κατσάνη, στην πολύ αξιόλογη διάλεξη της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια με τον γενικό τίτλο: «Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους».
============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου