Ενέργεια του ΥΠΕΘΑ για εξίσωση καθεστώτων αναγνώρισης, ως προς τη σύνταξη, των πέντε ετών υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας, μεταξύ στελεχων Ε.Δ. & Σ.Α. – ΠΣ.
========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου