Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, η 19η Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Προσωπικού του Στρατού Ξηράς, με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΣ.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται από το 1996…

και έχει ως σκοπό την καλύτερη διασύνδεση, αλληλοενημέρωση και επιμόρφωση των λειτουργών του θεσμού Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Στρατού Ξηράς, που αποβλέπουν στον περιορισμό των προβλημάτων των στρατευμένων και στην βελτίωση των συνθηκών στο στρατιωτικό περιβάλλον.

Ο θεσμός της Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας εντάσσεται στο πλαίσιο της προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής και υλοποιείται από ομάδες επιστημόνων με ειδικές σπουδές και εμπειρία στα θέματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αποβλέπει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τη ψυχική υγεία του προσωπικού του Στρατού Ξηράς.
================== 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου