Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.

Αίθουσα Κωστή Παλαμά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακαδημίας 48 & Σίνα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ-ΕΚΑΥΠ), την Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ-ΟΑΔΠ) , και την Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ
===========

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου