Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ψυχιατρικού Τμήματος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του 424ΓΣΝΕ, έχουν οργανωθεί και προγραμματισθεί μία σειρά εκδηλώσεων – ομιλιών, που έχουν ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ψυχικής υγείας.
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, του παραρτήματος Μακεδονίας ΕΨΕ και την υποστήριξη του Γ΄Σώματος Στρατού.
« Στρατιωτικές οικογένειες και Γονεϊκός ρόλος»
Ομιλητές: Β. Νταφούλης Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής ΕΣΥ. , Ατρος Π. Νταφούλης επιμελητής ΨΤΕΠ, ΜΥ. Χ. Τσούντα ψυχολόγος ΨΤΕΠ.
Τετάρτη 18 Νοεμ. 2015,Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έναρξη 12:00-13:30.
Ανοικτή στο κοινό.
=====================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου