Κατά την παρουσία του (όπου και θα βραβευθεί) στο 29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, μας μιλά για τον διαβητη και την αύξηση των ποσοστων στη χώρα μας
(C. Mantzoros MD DSc PhD h.c. mult., Professor of Medicine at Harvard Medical School and Boston University School of Medicine, Editor-in-Chief, Metabolism, Clinical and Experimental, Boston, USA )

============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου