Τελικά στο τελικό σχέδιο που ψηφίστηκε την Παρ. 16/10/15 για τα προαπαιτούμενα ΔΕΝ πέρασε η επίμαχη διάταξη για το ηλικιακό όριο των 58 ετών εθελούσιας παραμονής έως τότε στις ΕΔ & ΣΑ.  !!!.Θα εξεταστεί πρώτα από το Ελεγκτικό Συνέδριο για γνωμοδότηση του, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος εάν είναι συνταγματική ή όχι. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ψηφισθέντος νόμου 4337/2015 πάντως,  επαναφέρεται πλήρως το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ελλήνων στρατιωτικών όπως αυτό διαμορφώθηκε με το νόμο 3865/2010 και απαλείφθηκε και η διάταξη που αναφερόταν στο 58ο έτος της ηλικίας, που προφανώς από παραδρομή και αβλεψία συμπεριλήφθηκε στο ως κάτωθι σχέδιο του παραπάνω νόμου.

====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου